Boeksignalering: Het vervallen huis van de islam, Ruud Koopmans

Met Het vervallen huis van de islam publiceert Koopmans opnieuw de resultaten van een onderzoek in Nederland en vijf andere landen, naar de integratie bij vijfduizend islamitische migranten. En opnieuw constateert hij dat het er nog geenszins rooskleurig voorstaat.

Cover Het vervallen huis van de islam, Ruud Koopmans

De oorzaak zoekt Koopmans in ontwikkelingen in de islamitische wereld sinds 1979. Dat jaar, waarin de islamitische revolutie Iran groen kleurde, de Russen Afghanistan binnenvielen en Saoedi-Arabië verscheurd werd door gevechten tussen sjiitische en soennitische moslims, markeerde een breuk.

De reactie op die breuk was een ruk naar een meer traditionele islam, een opkomst van moslimfundamentalisme. De gevolgen zijn tot op vandaag voelbaar: Koopmans toont aan dat culturele aspecten in het leven van moslimmigranten in Europa de integratie aantoonbaar remmen.

Dat uit zich in lagere arbeidsmarktparticipatie, een kortere schoolcarrière en een lagere sociaaleconomische status. Dat is niets nieuws, maar Koopmans laat daarnaast zien dat discriminatie van nieuwkomers uit islamitische landen door de ontvangende samenleving niet als belangrijkste oorzaak voor een achterstandspositie geldt. Traditionele culturele opvattingen zijn een veel grotere verklarende factor.

Koopmans roept er niet toe op de islam de schuld van gebrekkige integratie te geven, maar gematigde islamitische krachten te versterken. Een oproep die al langer klinkt. Met dit boek wordt ze kracht bijgezet met een overvloed aan overtuigend empirisch onderzoek.

Het vervallen huis van de islam. Over de crisis van de islamitische wereld.
Ruud Koopmans. Prometheus, 2018