Zo is Bien Hofman kartrekker van de Stichting Vitaal Pendrecht in Rotterdam Zuid. Met de stichting proberen zij de wijk van onderop te verbeteren, met projecten voor en door de bewoners. “We richten ons op kennis en het delen daarvan. En op trots, waardigheid.”

Nasra Djorai is gebiedsnetwerker in de Tarwewijk, die al decennia de naam heeft een probleemwijk te zijn. Ze gaat, zoals ze zelf zegt, naast mensen staan. “Ik ga bij de mensen op bezoek en ze kunnen persoonlijk bij mij terecht. Ik weet dat dat het beste werkt.”

Linda Malherbe werkt bij Verhalenhuis Belvedère op Katendrecht. Daar krijgen onzichtbare groepen uit Rotterdam een plek om hun verhaal te vertellen en worden ze met elkaar in contact gebracht. 

Beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk wil met stichting Freehouse ruimte bieden aan talenten en bijdragen van bewoners, in wijken waar deze ruimte niet of nauwelijks bestaat. En dominee Fokje Wierdsma keert zich het steeds weer tegen het benadrukken van achtergrond. Als buurtpastor in de buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid kijkt liever naar de mooie kant van de mensen.

Verder in dit nummer: burgerschap krijgt een nieuwe vorm op vier basisscholen in Rotterdam Zuid, en hoofdcurator Maarten Hajer over de zevende editie van ‘IABR-2016 - the next economy’. Ook komen politici Marit van der Riet en Iqbal Din uit Rotterdam Zuid aan het woord.