Redactioneel

De afgelopen tijd deed het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks onderzoek naar de oorzaken van de situatie waarin Anne en vele anderen in Nederland zich bevinden. De problemen op het gebied van huisvesting zijn direct terug te voeren op beleidskeuzes van vorige kabinetten. Beleid waarin marktwerking op de particuliere huur- en koopmarkt alle ruimte kreeg, terwijl de sociale huursector steeds verder werd ingeperkt. Speculanten maakten dankbaar gebruik van al die ruimte op de vrije huurmarkt, met woekerprijzen tot gevolg – zoals 900 euro voor 45 vierkante meter in alleen al Nijmegen en Den Bosch, om over de Randstad maar helemaal niet te spreken.

De huidige problemen vragen dan ook om politieke oplossingen waarin niet marktwerking het leidende principe is, maar waarin sociale waarden domineren. Anne Breukelaar schrijft: “Dat jonge mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de maatschappij, lang en hard hebben gestudeerd, daarbij de hoge werkdruk voor lief nemen, zich niet een volwaardige volwassene voelen omdat ze geen eigen woning kunnen betalen – met een modaal inkomen. Wanneer grijpt de politiek nou eens in?”

Het dossier Wonen in deze Helling bevat een aantal voorstellen voor een volkshuisvesting ‘nieuwe stijl’ die nodig zijn om de situatie van Anne en haar leeftijdgenoten te doorbreken. Zodat 25-jarige docenten weer het leven kunnen leiden dat past bij hun leeftijd en inkomen: in een eigen woning, in plaats van noodgedwongen bij moeders pappot.

Suzanne van den Eynden
Hoofdredacteur