Geen oplossing

De oplossing voor bestaande misstanden ligt niet in een restrictief arbeidsmigratiebeleid:

  • Door arbeidsmigratie in te perken pak je de slachtoffers (arbeidsmigranten) in plaats van de daders (malafide werkgevers) aan.
  • Een inperking van arbeidsmigratie zorgt voor een toename in personeelstekorten in cruciale sectoren (in 2017 werden 414 duizend banen vervuld door EU-arbeidsmigranten).
  • Een inperking van EU-arbeidsmigratie druist in tegen het vrij verkeer van werknemers. Het vrij verkeer geldt als een fundamenteel recht en is vastgelegd in artikel 45 van het VwEU.
  • Bovendien raakt een inperking van het vrij verkeer niet alleen arbeidsmigranten die in Nederland willen komen werken maar ook Nederlanders die in een andere EU-lidstaat aan de slag willen gaan.

De oplossing

De oplossing voor de huidige problemen ligt wel in een fatsoenlijk arbeidsmarktbeleid. Dit betekent:

  • Goede minimumarbeidsvoorwaarden voor Nederlanders én arbeidsmigranten (o.a. een hoger minimumloon en strengere regels voor flexwerk).
Visual arbeidsmigratie over misstanden
Illustratie: Gitta de Zwart
  • Een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus (met een financiële toetredingsdrempel).
  • Strengere regels voor detachering (waardoor in alle gevallen sprake is van gelijke arbeidsvoorwaarden met werknemers in dienst van Nederlandse werkgevers/uitzendbureaus).
  • Scherpe controle en handhaving (o.a. door het vergroten van de capaciteit van de arbeidsinspectie).

Wil je meer lezen?

Download de publicatie ‘Migratie die werkt’. In sectie 2.5 lees je meer over structurele misstanden met arbeidsmigratie voor lagerbetaald werk. In sectie 4.2 vind je onze aanbevelingen voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt voor Nederlanders én arbeidsmigranten.

Project arbeidsmigratie

Deze visual is onderdeel van het project arbeidsmigratie. Op de projectpagina vind je alle visuals en meer informatie over het project.