Waar voor arbeidsmigranten van binnen de EU een vrij verkeer van werknemers geldt en voor ‘kennismigranten’ van buiten de EU een uitnodigend beleid wordt gevoerd, is het beleid voor ‘overige arbeidsmigranten’ uit derdelanden restrictiever. 

Binnen dit project formuleert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks principes voor een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid. We onderzoeken argumenten voor en tegen een uitbreiding van de mogelijkheden voor gereguleerde arbeidsmigratie van buiten de EU. Ook kijken we of er lessen zijn te trekken uit het arbeidsmigratiebeleid in andere landen.

Cover publicatie Migratie die werkt

Migratie die werkt

Naar een rechtvaardig en menswaardig arbeidsmigratiebeleid

Het huidige Nederlandse arbeidsmigratiebeleid voor mensen van buiten de Europese Unie (EU) werkt niet. Op de Nederlandse arbeidsmarkt is volop vraag naar mensen voor praktisch geschoolde beroepen. Meerdere sectoren kampen al jaren met een personeelstekort. Niet alle vacatures kunnen door Nederlanders en andere EU-burgers worden vervuld. Tegelijkertijd wijken mensen van buiten de EU op zoek naar werk nu uit naar gevaarlijke smokkelroutes. Dit moet en kan anders.

Video's presentatie publicatie Migratie die werkt

Sarah Hardus presenteert de belangrijkste uitkomsten uit het project arbeidsmigratie. Afspelen op YouTube
Paul Smeulders en Tineke Strik geven reactie op de publicatie 'Migratie die werkt'. Afspelen op YouTube

ONDERZOEK & PUBLICATIES

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.