Dat Nederland de komende decennia een duurzame energietransitie moet doormaken, staat voor GroenLinks als een paal boven water. Vraagstuk blijft wel wat we van de minder draagkrachtige groep kunnen verlangen als het gaat om meebetalen aan de energietransitie. Zo moeten huiseigenaren zelf hun huis aardgasvrij maken, maar niet elke huiseigenaar heeft daar de middelen voor. Hoe kunnen we hen helpen om ook te investeren in duurzame oplossingen?

Dit vraagstuk staat centraal in dit webinar, waaraan een verscheidene groep aan betrokken GroenLinksers deelneemt. Wat ook aan bod komt zijn ‘strategievragen’ als: hoe kan GroenLinks het belang van dit thema en de problemen die er spelen goed uitleggen aan een groot publiek? Werken de voorgestelde oplossingen? Waar liggen kansen? Hoe bereik je dat de energietransitie betaalbaar blijft voor alle huiseigenaren, ook die met een smalle beurs? De onderliggende vraag is: hoe verleid je minder draagkrachtige huiseigenaren om te investeren in de verduurzaming van hun huis?