Als twintigers aan de macht zijn...

  • Lisa Westerveld, GroenLinks Tweede Kamerlid Onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, sport & media
  • Mert Kumru, Nationale Jeugdraad, jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties en student rechten.
  • Homayoen Madad, voorzitter van Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en maatschappelijk werker.
  • Marthe Schippers, Citizen Science Project