Technologieconferentie in de Eerste Kamer

Tijdens deze conferentie presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een artikelenbundel over de sturing van technologische innovaties op basis van publieke waarden. De bundel bevat onder meer een Handvest voor de Slimme Stad.

Tot de sprekers behoren Maxim Februari (schrijver, jurist en filosoof), Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid GroenLinks en voorzitter van de parlementaire commissie Digitale Toekomst), Touria Meliani (wethouder digitale stad Amsterdam, GroenLinks), Lot van Hooijdonk (wethouder mobiliteit Utrecht, GroenLinks), Staf Depla (oud-wethouder Eindhoven, PvdA), Tinus Kanters (projectleider Living Lab Stratumseind Eindhoven), Liesbeth Beneder (adviseur slimme en duurzame mobiliteit Twynstra Gudde), Servaz van Berkum (programmaker Pakhuis de Zwijger, Amsterdam), Eva de Bruijn (GroenLinks-raadslid Eindhoven), Robbert Bodegraven (directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks), Richard Wouters (medewerker Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Frits Lintmeijer (voormalig Eerste Kamerlid GroenLinks, dagvoorzitter).

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Plaats: plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer, Binnenhof 22, Den Haag

Organisatie: Wetenschappelijk Bureau GroenLinks i.s.m. Eerste Kamerfractie GroenLinks

De conferentie is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Programma

 
13.00 uur
Ontvangst

13.30 uur
Opening door dagvoorzitter Frits Lintmeijer

13.35 uur
Welkom door Robbert Bodegraven

13.40 uur
Keynote speech over ethiek en recht in de slimme stad door Maxim Februari

14.10 uur
Reactie door Kathalijne Buitenweg

14.20 uur
Discussie met zaal

14.30 uur
Inleiding over veiligheid in de slimme stad door Tinus Kanters

14.45 uur
Inleiding over burgerrechten in de slimme stad door Touria Meliani

15.00 uur
Discussie met zaal

15.10 uur
Pauze

15.40 uur
Inleiding over de platformsamenleving en mobiliteitsplatforms door Liesbeth Beneder en Servaz van Berkum

15.55 uur
Inleiding over slimme mobiliteit in Utrecht door Lot van Hooijdonk

16.10 uur
Discussie met zaal

16.20 uur
Slotdebat met Maxim FebruariKathalijne BuitenwegLot van HooijdonkStaf Depla en Richard Wouters

16.55 uur
Overhandiging eerste exemplaren artikelenbundel Handvest voor de Slimme Stad aan Kathalijne Buitenweg en Eva de Bruijn

17.00 uur
Afsluiting en borrel