Kapitalismekritiek is er genoeg. Boeken te over die laten zien hoe het kapitalistische systeem ongelijkheid en klimaatproblemen in de hand werkt. Maar hoe moeten we dan verder? In de bundel Er is wél een alternatief laten idealisten zien hoe we naar een postkapitalistische samenleving bewegen waarin niet de jacht op private luxe maar het geluk van ons allemaal centraal staat.

We lanceerden het boek op 20 september in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kijk de bijeenkomst hier terug.

Video speelt af via YouTube Afspelen op YouTube

Verslag van de avond

In een volgepakte grote zaal van Pakhuis de Zwijger werd de avond afgetrapt door Sanne Walvisch, oprichter van Frisse Wind, een organisatie die opkomt voor omwonenden van Tata Steel. Sanne las een portret uit het boek voor. Dit was een aangrijpend verhaal van een omwonende van de Tata Steel-fabriek in Wijk aan Zee die midden in de nacht een bericht naar de klachtenafdeling stuurt, omdat ze wakker ligt door de fabriek. Ze heeft, net als haar familie, gezondheidsklachten door de fabriek.

Aansluitend opende Hans Rodenburg, één van de samenstellers van het boek, de avond met de overhandiging van het eerste exemplaar aan Sanne, die het boek in ontvangst nam namens de geportretteerde. Vervolgens ging Hans, als moderator, in gesprek met het eerste panel van de avond. Het panel werd gevormd door Miriam Rasch, essayist en research-coördinator bij de Willem de Kooning Academie; Daniëlle Hirsch, directeur van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both Ends; en Joris Tieleman, econoom en co-founder van Rethinking Economics NL. De focus van het gesprek lag op het afbakenen van de definitie van kapitalisme en een probleemanalyse. Afsluitend beantwoordde het panel vragen van een enthousiaste zaal.

Volgend op het panel kwam Veronique Scharwächter aan het woord met een indrukwekkende spoken word performance over het kapitalisme en de impact die het heeft op haar als student.

Daarna werd het tweede panel geïntroduceerd, bestaande uit Sjors Roeters, columnist bij Vrij Nederland en schrijver; Shivant Jhagroe, universitair docent duurzaamheid, klimaat en rechtvaardigheid aan de universiteit Leiden; en Louise Elffers, hoogleraar kansenongelijkheid in het onderwijs aan de UvA en directeur van het kenniscentrum ongelijkheid. Zij gingen met Hans in gesprek over hun perspectief op het kapitalisme. Ook kwamen er een aantal praktijkvoorbeelden aan bod, van organisaties die succesvol wisten te breken met het kapitalisme. Ook dit panel werd afgesloten met vragen uit de zaal, wat leidde tot interessante gesprekken en nieuwe invalshoeken.

De avond werd afgerond door Hans en Noortje Thijsen, directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en mede auteur van het boek. Zij stelden samen dat het boek een belangrijke start is bij het nadenken en handelen in de goede richting. Vervolgens werd er aangekondigd dat ze het land in gaan met de Postkapitalisme-karavaan, een reeks avonden die in het teken staan van deelonderwerpen uit het boek. Ten slotte volgde er een luid applaus en veel enthousiaste reacties.

Postkapitalisme-karavaan

De boeklancering vormde de opmaat voor de Postkapitalisme-karavaan. We trekken de komende maanden het land door om gesprekken te voeren over de thema's uit Er is wél een alternatief.