Welke rol moet de overheid spelen in de samenleving? Het denken over deze vraag was de afgelopen jaren al geleidelijk aan het verschuiven. Maar met de coronacrisis en het toeslagenschandaal is die verschuiving radicaal versneld.

Ook voor GroenLinks is dit het moment om ons te herbezinnen op de vraag wat wij eigenlijk verwachten van de overheid. Welke rol vinden wij dat de overheid moet spelen in de samenleving? Zijn er ‘essentiële sectoren’ waar de overheid de regie moet pakken? Wat zegt dit over onze bredere visie op de economie? En welke rol spelen marktpartijen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers hierbij?

Met dit project wil het wetenschappelijk bureau het gesprek aangaan over dit soort fundamentele vragen. Het doel is om een gedragen beleidsvisie te ontwikkelen waarmee we de komende decennia kunnen werken aan een nieuwe betrokken overheid.

Dit doen we zeker niet alleen. Een visieproject heeft alleen zin als iedereen zich erin herkent. Daarom staat het komende jaar in het teken van gesprek en uitwisseling, zowel binnen als buiten de partij. Op de website houden we jullie op de hoogte en zullen we af en toe een discussiestuk plaatsen over de koers van GroenLinks.  

Wil je op de hoogte blijven van het project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het wetenschappelijk bureau.

MEER INFORMATIE

Neem contact op met projectleider Hans Rodenburg. 

ONDERZOEK & PUBLICATIES

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.