Visual arbeidsmigratie over groepen migranten
Illustratie: Gitta de Zwart

Asielzoekers

Op dit moment is Nederland onder het Vluchtelingenverdrag verplicht om bescherming te bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor geweld of vervolging. Het Vluchtelingenverdrag is de basis van een humaan vluchtelingenbeleid. Willen politici die roepen om minder immigranten dit verdrag opzeggen?

Gezinsmigranten 

De aanwezigheid van familie is belangrijk voor het welzijn en de arbeidsparticipatie van migranten. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verplicht Nederland om het belang van een gezinsleven af te wegen tegen het belang om immigratie te controleren. Willen politici die roepen om minder immigratie het recht op gezinshereniging verder inperken?

Studiemigranten

Sinds 2005 staat Nederland onafgebroken in de top-tien van meest competitieve economieën ter wereld. De komst van studiemigranten draagt bij aan het concurrerend vermogen van de Nederlandse economie. Willen politici die roepen om minder immigratie de toelating van studiemigranten inperken?

EU-arbeidsmigranten

EU-arbeidsmigranten kunnen onder het vrij verkeer van werknemers zonder vergunning in Nederland komen werken (hetzelfde geldt voor Nederlanders die in een andere EU-lidstaat willen werken). Zij spelen een cruciale rol in de Nederlandse economie. In 2016 werkten er 371.000 arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa in Nederland. Gezamenlijk droegen zij 11 miljard euro bij aan het Nederlandse bruto nationaal inkomen. Willen politici die roepen om minder immigratie het vrij verkeer van werknemers aan banden leggen?

‘Kennismigranten’ van buiten de EU

Sinds 2004 heeft Nederland een kennismigrantenregeling. Onder deze regeling kunnen mensen die minimaal een bruto maandsalaris van 4.612 euro (3.381 euro voor mensen jonger dan 30 jaar) gaan verdienen makkelijk in Nederland komen werken. Deze ‘kennismigranten’ werken in bijvoorbeeld de ICT-sector of op Nederlandse universiteiten. Willen politici die roepen om minder immigratie minder kenniswerkers toelaten?

‘Niet-kennismigranten’ van buiten de EU

‘Niet-kennismigranten’ van buiten de EU krijgen op dit moment weinig mogelijkheden om direct in Nederland aan de slag te gaan. Deze groep beslaat dan ook maar zo’n 5 procent van de totale immigratie naar Nederland. Op de Nederlandse arbeidsmarkt is juist vraag naar méér in plaats van minder arbeidsmigranten van buiten de EU. Willen politici die roepen om minder immigratie voor deze groep een nog strenger beleid voeren?

Wil je meer lezen?

Download dan de publicatie ‘Migratie die werkt’. In sectie 1.2 vind je de belangrijkste kerncijfers over immigratie richting Nederland. In sectie 1.3 vind je meer informatie over het huidige arbeidsmigratiebeleid.

Project arbeidsmigratie

Deze visual is onderdeel van het project arbeidsmigratie. Op de projectpagina vind je alle visuals en meer informatie over het project.