Tegelijkertijd is de zware industrie onmisbaar voor de Groene Eeuw, als leverancier van cruciale producten voor de transities in de energievoorziening, mobiliteit, voedselvoorziening en gebouwde omgeving. Vergroening van de zware industrie is dus cruciaal – zonder groene industrie geen Groene Eeuw.

Maar hoe bouwen we een groene industrie? Is een volledig groene industrie mogelijk en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Moet die groene industrie in Nederland gevestigd zijn? Wat is de rolverdeling tussen industrie, overheden en andere betrokken partijen? Welk beleid is nodig?

Rapport

Een belangrijk eindproduct van dit project is het rapport Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw. In afzonderlijke hoofdstukken worden deelvragen verkend door onder anderen Heleen de Coninck (TU Eindhoven en IPCC-auteur), Koen Frenken (Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht), Marko Hekkert (Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht), John Kerkhoven (Kalavasta, Climate Neutral Strategies), Derk Loorbach (DRIFT, Erasmus Universiteit) en Evert-Jan Velzing (Hogeschool Utrecht). In het slothoofdstuk geven Evert Nieuwenhuis (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks) een ambitieuze, realistische en GroenLinkse visie op groene industriepolitiek.

Online symposium & presentatie rapport

Op vrijdag 9 april presenteerden we het rapport tijdens een online symposium. Tijdens het symposium debatteerden we over de belangrijkste bevindingen van het rapport en wat er de komende kabinetsperiode moet gebeuren om de Nederlandse industrie groen en toekomstbestendig te maken. 

Sprekers waren onder anderen Diederik Samsom (Europese Commissie), Marjan van Loon (Shell Nederland), Tom van der Lee (TK GL), Marjolein Demmers (Natuur & Milieu), Heleen de Coninck (TU Eindhoven en IPCC-auteur), Agnes Mulder (TK CDA) en Bas Eickhout (EU GL). De presentatie was in handen van Noortje Thijssen (directeur WBGL).

Het symposium gemist?

Meer informatie

Neem contact op met project- en onderzoeksleider Evert Nieuwenhuis (enieuwenhuis@groenlinks.nl).

Explainer video

Naast een rapport maakten we ook we een explainer video. Aan de hand van vijf vragen geven we hierin onze visie op het vergroenen van de zware industrie.

De video speelt af via YouTube Afspelen op YouTube

Reageren op video?

Opinie in Trouw

In dagblad Trouw schreef project- en onderzoeksleider Evert Nieuwenhuis een opiniestuk over groene industriepolitiek.

Downloads en video's