Het dossier van dit herfstnummer bevat voorstellen voor een ontspannen samenleving van onder anderen Koen Haegens, Lynn Berger en Piet Fortuin.

"Je komt er niet met individualisme en concurrentiestrijd tegenover elkaar", stellen ook de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en PvdA, Noortje Thijssen en Tim 'S Jongers. Zij speelden een bepalende rol bij het schrijven van het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA. Reden voor een dubbelinterview.

In Ierland schreef een burgerberaad een hele lijst beleidsaanbevelingen over biodiversiteit. Worden rechten voor de natuur binnenkort verankerd in de Ierse grondwet? Lees de reportage.

Verder in deze Helling: Hoe pakken we hittestress in de stad aan? Hoe vergroenen we de financiële sector? Hoe te reageren op groeiend rechtspopulisme? Waarom gaat het telkens weer mis met de jeugdzorg en passend onderwijs? Moeten we de grenzen opengooien voor klimaatvluchtelingen? Plus natuurlijk de columns van Andrée van Es, Daniëlle Hirsch en Simon Otjes.