Boeksignalering: Stadsleven, Richard Sennett

Cover Stadsleven van Richard Sennet

In dit derde deel van zijn Homo Faber-trilogie, die ook bestaat uit ‘De ambachtsman, de mens als maker’ (2008) en ‘Samen, een pleidooi voor samenwerken en solidariteit’ (2012), haalt Sennett werkelijk alles uit de intellectuele kast om de lezer te doordringen van het belang van ambiguïteit. Hij breekt een lans voor het omhelzen van complexiteit. Terecht loopt hij te hoop tegen kantoorgebouwen zoals de Googleplexen, die zich volledig afsluiten van hun omgeving door alles wat een werknemer zich maar zou kunnen wensen, zoals eten en vermaak, binnen het gebouw aan te bieden waardoor het gebouw nog maar nauwelijks een interactie met de omgeving aangaat.

Door gebouwen, omgevingen en steden te creëren die een naadloze ervaring bieden, dreigt het kritische denken het onderspit te delven. Of, zoals Sennett het zelf formuleert: ‘complexiteit verrijkt ervaring, helderheid dunt het uit […] wat je wint in helderheid verlies je in vrijheid.’ Het levert een goed onderbouwd pleidooi op voor de rommelige en vrije stad die menig vrijdenkende GroenLinkser als muziek in de oren zal klinken.

Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst
Richard Sennett. Uitgeverij Meulenhoff, 2018