De auteurs voor dit nummer kregen dan ook als hoofdvraag mee: hoe zou GroenLinks de komende dertig jaar als volwassen – en hopelijk regerende - partij moeten werken aan die eerlijke en duurzame samenleving?

Dit resulteerde in een aantal visionaire stukken over onder meer het afscheid van het bruto binnenlands product, een Green New Deal, een radicale democratiseringsagenda en een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid. Vier jonge, bevlogen lokale politici vertellen wat er volgens hen moet gebeuren om de samenleving waar GroenLinks voor staat, dichterbij te brengen. Kortom, een bewaarexemplaar vol inspiratie, vergezichten én concrete handvatten.

Lees de artikelen uit deze editie van de Helling hieronder digitaal of bestel een papieren uitgave als los nummer.