Met dat laatste is GroenLinks volop bezig. Op het moment dat deze Helling verschijnt, wordt druk gewerkt aan het verkiezingsprogramma van 2021 waarmee de partij eindelijk in de regering hoopt te komen. De afgelopen maanden voerde de partij gesprekken met leden in het hele land over grote, voor GroenLinks bepalende thema’s zoals arbeidsmigratie, rechtvaardig klimaatbeleid en sociale zekerheid.

Voor de redactie van de Helling, die de horizon altijd verder legt dan de waan van de dag (en voor het gemak rekenen we de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar ook maar even tot die waan), was dit aanleiding om een editie te wijden aan een aantal van deze grote vragen – maar dan met betrekking op de periode ver voorbij de stembusgang.

Afgelopen jaar vierde GroenLinks haar dertigste verjaardag. De auteurs voor dit nummer kregen dan ook als hoofdvraag mee: hoe zou GroenLinks als volwassen – en hopelijk regerende - partij de komende dertig jaar moeten werken aan die eerlijke en duurzame samenleving? Wat moet zij doen maar ook laten?

    “ De vraag hoe GroenLinks moet werken aan die eerlijke en duurzame samenleving resulteerde in visionaire stukken ”

    Dit resulteerde in visionaire stukken over onder meer het afscheid van het bruto binnenlands product, inclusiviteit zonder identiteitspolitiek, zekerheid voor alle werkenden, een radicale democratiseringsagenda en een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid. Drie jonge, bevlogen lokale politici vertellen wat er volgens hen moet gebeuren om de samenleving waar GroenLinks voor staat, dichterbij te brengen.

    Kortom, een bewaarexemplaar vol inspiratie, vergezichten én concrete handvatten die kunnen helpen om de toekomst – à la Covey – zoveel mogelijk naar onze hand te zetten.

    Suzanne van den Eynden
    Hoofdredacteur