Portretfoto Simon Otjes
Simon Otjes

De luchtfilters hielpen namelijk wél om allerlei andere troep uit de lucht van de klaslokalen te halen. Het onverwachte gevolg: de leerlingen haalden hogere cijfers.

In een recente studie vergelijkt Michael Gilraine van New York University de scores bij gestandaardiseerde toetsen op basisscholen in Los Angeles met én zonder luchtfilters. Hij laat zien dat leerlingen op scholen met luchtfilters significant beter scoren. Bovendien blijkt het effect van de luchtfilters langdurig. Luchtfilters hebben net zoveel positieve invloed op studieresultaten als het verkleinen van de klassen met één derde.

De reden die Gilraine ziet voor de betere toetsscores is een vermindering van fijnstof in de klas. Los Angeles heeft een enorm smogprobleem. Over hoe fijnstof de toetsresultaten beïnvloedt, is Gilraine minder duidelijk. De negatieve gevolgen van fijnstof voor de gezondheid zijn echter al langer bekend. Mogelijk zijn scholieren minder vaak ziek door de betere luchtkwaliteit.

Ook toont eerder onderzoek aan dat de kwaliteit van de lucht op het moment dat iemand een cognitieve prestatie moet leveren effect heeft op het aantal gemaakte fouten. De meest onderzoekers vinden de verklaring hiervoor in de negatieve gevolgen van CO2 op het concentratievermogen, zoals ingenieur William Fisk in een overzichtsstudie laat zien.

  “ Of je op een stoffige school zit of in een gebouw met luchtfilters bepaalt deels je toekomst ”

  Welke conclusies kunnen we hieruit trekken? In de eerste plaats dat er meer buiten onze macht ligt dan we zouden willen: je succes op school is niet alleen afhankelijk van hoe goed je je best doet, maar ook van de lucht in de klaslokalen. Dat dwingt ons tot bescheidenheid over onze prestaties. Of je op een oude, stoffige school of in een modern gebouw met luchtfilters hebt gezeten, bepaalt deels je toekomst.

  De tweede conclusie is hoopvoller: namelijk dat we als samenleving wél een keuze hebben. Met de simpele, goedkope interventie van luchtfilters op scholen kunnen we evenveel voor studieresultaten doen als met een ingewikkelde en veel kostbaardere maatregel zoals het verkleinen van de klassen. 

  Literatuur

  • Fisk, W. J., The ventilation problem in schools: literature review, Indoor Air 27(6), 1039-1051 2017.
  • Gilraine, M., Air Filters, Pollution and Student Achievement, Brown University Working Paper 2019.