En dat moet veranderen, betogen vrijwel alle auteurs in dit nummer. Bij wijze van voorbeeld komen in deze Helling enkele terreinen uit zowel de publieke als private sector aan de orde: de banken, de zorg, de belastingdienst, de energievoorziening, de journalistiek en de inrichting van de stedelijke ruimte.

We worden steeds afhankelijker van technologische systemen. Toch worden er bij de werking weinig vraagtekens gezet. Het is alsof we een rechtssysteem instellen zonder de wetten ervan te kennen, stelt Marleen Stikker in het openingsinterview.

Robert Goené gaat in op het nut en gevaar van big data, dat zowel door commerciële bedrijven als overheid worden gebruikt. Welk gebruik is nuttig en welk gebruik onwenselijk? En hoe kan een te grote concentratie van macht worden voorkomen?

Liesbeth Beneder praat met Bart Jacobs en Guido van ’t Noordende over big data in de zorg. Mattias Gijsbertsen, wethouder in de stad Groningen, pioniert met big data. In de wijk Paddepoel wordt met behulp van dataverzameling gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor energie. Uiteindelijk moet de hele stad energieneutraal worden.

Verder in dit nummer: Birgitta Jónsdóttir over hoe technologie ons kan verbinden,  een column van Thomas Mertens over hoogmoed en Karlijn Kuipers over datajournalistiek.

Lees deze Helling compleet als PDF of lees de Helling-artikelen los.