De jonge onderzoeker Shivant Jhagroe stelt dat duurzaamheid momenteel een elitekwestie is. Hij pleit ervoor ongelijkheid ‘vergroenend’ te bestrijden door verrassende en steeds nieuwe bruggen te slaan tussen economische ongelijkheid, culturele achtergronden en groene praktijken.

Diverse auteurs zoeken naar gemeenschapsvormen om economische frivoliteit een halt toe te roepen, maar des te meer cultureel pluralisme voort te brengen. Hoge marktprijzen voor grond bijvoorbeeld verstoren de maatschappelijke dynamiek rondom het gebruik van het land, stellen Jan van Rheenen en Jan Spijkerboer van Kadaster; coöperatieve organisatievormen die acht slaan op het publiek belang zijn een oplossingsrichting.

Verder in dit nummer: Simon Otjes onderzoekt of het rechtspopulisme economische of culturele wortels heeft. Daarnaast schrijft Jasper Groen over krimpend veen, groeiende CO2-uitstoot en de waarde van moerasplanten. Socrates Schouten gaat in op experimenten met een vrijere bijstand in zeven Nederlandse steden. En Martijntje Smits staat stil bij de terugkeer van de technologiepolitiek.

Lees deze Helling compleet als PDF of lees de Helling-artikelen los.