Recensie: Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat

De gesprekken zijn gebundeld onder de titel Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat, dit najaar uitgegeven door de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Uit alle interviews komt naar voren dat duurzaam leven vooral bestaat uit het maken van afwegingen en het doen van concessies, die lang niet altijd makkelijk zijn.

Bijzonder interessant is het hoofdstuk met hoogleraar filosofie René ten Bos die stelt dat individuele verantwoordelijkheid een ‘hopeloos misplaatst concept’ is. Verantwoordelijkheid impliceert volgens Ten Bos ten onrechte dat we als mens boven de problemen staan.

  Boek Waarom zou ik? van Petra van der Kooij

  Marli Huijer, hoogleraar publieksfilosofie, stelt daar weer kritische vragen bij: “De mens zou het geologische tijdperk hebben weten te veranderen van het Holoceen naar het Antropoceen. En dan zouden wij plots geen impact hebben?”

  Het boek is (gelukkig) geen filosofisch traktaat en Van der Kooij wisselt de meer filosofische delen goed af met hoofdstukken met een meer persoonlijke inslag. Dit maakt Waarom zou ik? een interessante omschrijving van wat de zoektocht naar een duurzame levensstijl betekent.

  Wat dat betreft roept het boek vooral op tot doen, of zoals ecoloog Kimo van Dijk in het boek zegt: “Je hebt dromers en doeners. En de doeners, die heb je nodig.”

  Waarom zou ik? Handelen in een veranderend klimaat
  Petra van der Kooij, ISVW 2019