Nadat onze middenklasse zich decennialang welvarend ontwikkeld had dankzij een klimaat van mogelijkheden voor iedereen, veranderden de sociaal-economische omstandigheden. Bereikte posities staan tegenwoordig sterk onder druk en er leeft zorg over wat men de eigen kinderen nog kan garanderen. Nu stelt men veel in het werk om te behouden wat men heeft. De bijpassende mentaliteit benoemt Van Iperen als country club-­denken. Een streng deurbeleid voor mensen uit andere groepen en klassen. Het is niet alleen één bepaalde categorie mannen die rechts stemmen, maar ook velen met hoge(re) maatschappelijke posities doen dat, evenals vrouwen.

Van de drie concrete elementen die Van Iperen aanduidt als ‘knelpunten’ is de ondoorzichtige en mondiaal spelende Big Tech een belangrijke. Helder en goed onderbouwd voegt ze er fijntjes aan toe dat er grote vraagtekens gezet mogen worden bij een websitetekst van de Rijksoverheid waarin te lezen staat dat in Nederland ‘desinformatie en nepnieuws nog niet zoveel invloed’ hebben. 

Van Iperen spreekt tenslotte de hoop uit dat de middenklasse opnieuw de bredere vooruitgangsgedachte gaat omarmen. 

Eigen Welzijn Eerst Iperen

Eigen welzijn eerst. Roxane van Iperen. Thomas Rap, 2022.