Policy paper studenten Radboud Universiteit

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een van de lastigste onderdelen van het Klimaatakkoord. Naast talloze praktische en technische vraagstukken, staat één ding als een paal boven water: zonder steun van huiseigenaren zal het niet gaan. De overheid moet huiseigenaren overtuigen en verleiden om soms ingrijpende verbouwingen en navenant grote uitgaven te doen in de strijd tegen klimaatverandering. Draagkracht voor de energietransitie is dus cruciaal.

Een soms vergeten maar cruciale groep in het verduurzamen van de Nederlandse woonvoorraad, wordt gevormd door huiseigenaren met een kleine beurs. Niet zelden moeten zij keihard werken om de touwtjes aan elkaar te knopen en vormen woonlasten het grootste deel van hun totale uitgaven. En dan vraagt de overheid hen ook nog eens om tienduizenden euro’s uit te geven om hun huis te verduurzamen. Ook al zouden ze dat willen, velen kunnen dat domweg niet betalen. Dit betreft bepaald geen kleine groep: circa 420 duizend huiseigenaren beschikken over onvoldoende kapitaal om hun huis energieneutraal te maken – dat is 15 procent van alle huiseigenaren in Nederland. De recessie als gevolg van de coronacrisis zal deze groep alleen maar groter maken. We kunnen deze groep niet in de kou laten zitten. Voor hen moet een gepaste oplossing worden gevonden.

Studenten die deelnamen aan de Radboud Honours Academy – het zogeheten ‘knappe koppen- klasje’ – schreven een policy paper over huiseigenaren met een smalle beurs en de energietransitie. WBGL publiceert deze policy paper omdat de analyse en de voorstellen van de auteurs een groter publiek verdienen en relevant zijn in de discussie over het vergroten van draagvlak voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Download de policy paper Aardgasvrij wonen: een eerlijke transitie van de studenten van de Radboud Honours Academy.

Lees ook het verslag van de webinar energietransitie