Het aanleggen van gasloze nieuwbouwwijken, het toezien op energiebesparing door bedrijven, het recyclen van afval, het stimuleren van de fiets of het plaatsen van zonnepanelen op lokale overheidsgebouwen: er zijn talloze manieren waarop gemeenten met hun beleid kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

In de quickscan Gemeentelijke invloed op de CO2-uitstoot (pdf) heeft Bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, cijfers verzameld over de impact van lokaal klimaatbeleid. Daaruit blijkt dat gemeenten tenminste 34,7 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot kunnen beïnvloeden.

In een reactie op het rapport zegt GroenLinks-partijleider Jesse Klaver: “Dit maakt het klimaat tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren moeten gemeenten een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land. Als je het klimaat een warm hart toedraagt: ga stemmen op 21 maart.”