Maak van GroenLinks een broedplaats voor groen en progressief Nederland

De eersten.

Dat waren de studente Aletta Jacobs, de Nobelprijswinnares Marie Curie, de bergbeklimmer Edmund Hillary, de homoseksuele profvoetballer Justin Fashanu, de migrantenzoon Elio di Rupo en natuurlijk Barack Obama.

Deze pioniers durfden voorop te lopen. Onderschat de durvers, doeners en denkers niet; het zijn de enkelingen die de wereld veranderen.

Wij zien dat Nederland barst van de pioniers die vinden dat het radicaal anders moet in de samenleving. Die geloven dat het groener en rechtvaardiger kan. Het blijft niet bij dromerij alleen. Bewust of onbewust verwezenlijken zij hun idealen door verantwoord te ondernemen, te eten en te rijden. Dit zijn de rivalen van vervuilende bedrijven, van bankenjongens met belachelijke bonussen, van benepen nationalisten en kortzichtige bestuurders.

Wij vinden dat politieke partijen zich in Nederland ziende blind en horende doof houden voor deze initiatieven en ontwikkelingen. Politici zijn te druk met zichzelf en met elkaar bezig of houden angstvallig vast aan het bestaande. Wij horen te vaak dat succesvolle initiatieven niet bestaan dankzij, maar ondanks de politiek. De politiek is meestal slechts het sluitstuk van vernieuwende bewegingen. Het wordt tijd dat de politiek aansluiting zoekt bij de welwillende pioniers binnen en buiten onze landsgrenzen.

Het is aan GroenLinks om de eerste partij van Nederland te zijn die weer aansluiting vindt bij de samenleving. De eerste die een open netwerkbeweging durft te zijn. De eerste die zich ook buiten campagnetijd interesseert in 'de kiezer'. De eerste die nieuwsgierig is naar wat (a)politieke idealisten beweegt en wat hen in de weg staat. Want het zijn de groene en progressieve pioniers die de idealen van GroenLinks in de dagelijkse praktijk brengen.

Wij zijn GroenLinks. Wij willen van onze partij een broedplaats maken voor alle groene en progressieve idealisten van Nederland. Een plaats voor non-conformisten die niet denken in politiek, maar denken in duurzaamheid, in kunst, in kleinschaligheid, in rechtvaardigheid en in geluk. Wij verwachten niet dat deze bondgenoten óns verhaal vertellen, wij verwachten geen monogamie of het bekennen van politieke kleur. Wij geloven in de kracht van kortstondige samenwerkingen met onverwachte partners. Dát is eigentijdse politiek.

Het moet anders binnen de politiek en GroenLinks moet daarin voorop lopen. Wij willen de bezieling weer aan de macht. Want originaliteit en professionaliteit kunnen hand in hand gaan. Wij zetten een dikke streep onder het gedoe, gekonkel en gezeur. Wij zijn klaar met de gremia en partijtoppen. Wij verwelkomen de wegbereiders, vrijdenkers en vernieuwers van Nederland.

Op onze agenda staan drie opdrachten aan de politiek en aan GroenLinks in het bijzonder:

1. Zet idealen op de eerste plaats, daarna de zetels en dan komt de invloed vanzelf.

2. Maak van de partij een open netwerkbeweging door gelijkgestemde idealisten en experts van buiten de politiek te betrekken bij de standpunten van de partij.

3. Democratiseer de partij door open lijsttrekkersverkiezingen en inspraak van alle leden op kandidatenlijsten en het partijprogramma.

Wij zijn de eerste in onderstaande rij, maar weten dat er duizenden (a)politieke idealisten zijn die oren hebben naar nieuwe politiek. Voel je aangesproken en betuig steun door je naam en mailadres op klubkobalt.nl achter te laten. Laat zien dat wij met meer zijn. Laat zien dat groen en progressief idealisme springlevend is.

Noortje Thijssen

Corinne Ellemeet

David Klingen

Farid Tabarki

Huub Bellemakers

Jasper Blom

Lot Feijen

Rosalie Smit