Printeditie van de Green European Journal

Het ziet er niet naar uit dat Griekenland ook maar een kleine kans heeft dat het land zich ooit zelf van zijn schuldenlast zal kunnen bevrijden. Daar komt de Syriëcrisis bij, die deze zomer zorgde voor vele wanhopige vluchtelingen op zoek naar een veilig heenkomen in Europa. Ook hier lukt het de EU niet een humane geest te laten prevaleren boven de bestaande regels – waarbij de rol van Duitsland overigens dit keer een heel andere is.

Wie hierbij de aanvallen van populistische en xenofobe bewegingen op de moeizame en complexe constructie van een gezamenlijk Europa optelt en het wantrouwen van een groot deel van het electoraat ten aanzien van de zittende bestuurders en politici, die begrijpt dat Europa voor een stresstest staat.

In de zojuist verschenen jaarlijkse printeditie van Green European Journal, dat vier keer per jaar digitaal verschijnt, zijn een reeks artikelen bijeengebracht die de actuele stress analyseren en tegelijkertijd vorm geven aan hun visie op Europa - een waar morele waarden prevaleren boven de waarde van de munt.

Inhoud

De begin dit jaar overleden oprichter en hoofdredacteur Benoît Lechat wordt herdacht met onder meer een artikel van zijn eigen hand over de waarde van Het meertalige Europa.

Verder onder meer:
Erica Meijers, hoofdredacteur van de Helling en redacteur van de Green European Journal schrijft over de permanente identiteitscrisis in Europa. Het belang van een Europa van de burgers wordt belicht door Heather Grabbe, directeur van het Open Society European Policy Institute en onderzoeker Stephen Lehne. E

uroparlementariër Philippe Lamberts gaat in op de financiële crisis. Sociologe Saskia Sassen spreekt over uitsluiting en de noodzaak  van een nieuwe taal. De Vlaamse filosofe Chantal Mouffe over populisme, milieuwetenschapper Giorgos Kallis geeft tien beleidsvoorstellen voor welvaart zonder groei en een oproep van de Franse Groene leider José Bové voor een radicaler geluid van groene partijen.