Artikelen

Geert Bergsma aan het woord tijdens het slotdebat van 'Circulair met fosfaat'
artikel Groen

Meer fosfaat uit rioolslib

Hoe kan er meer fosfaat worden teruggewonnen uit ons rioolwater? Die vraag stond centraal in een workshop tijdens het symposium over fosfaatrecycling dat Bureau...

19 mei 2017

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Groen

Nieuwe sanitatie in circulaire wijken

Kunnen we wijken zo bouwen dat de nutriënten en de energie in het afvalwater van huishoudens en bedrijven in de wijk zelf worden teruggewonnen? Deze vraag stond...

19 mei 2017

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Circulaire economie

Gescheiden inzameling van gft, ook in de hoogbouw

We kunnen meer nutriënten zoals fosfaat recyclen, als we in heel Nederland groente- en fruitafval gescheiden gaan inzamelen. Is dat haalbaar in dichtbevolkte...

19 mei 2017

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel Economie

Regionale hubs voor bioraffinage

Bioraffinage is het zodanig bewerken van organische reststromen dat alle componenten van de biomassa – inclusief nutriënten zoals fosfaat - de meest...

19 mei 2017

Lees meer
Foto van slotdebat tijdens symposium 'Circulair met fosfaat'
artikel Groen

Van afval naar grondstoffen

Rioolwater, groente- en fruitafval en andere organische reststromen, allemaal bevatten ze waardevolle nutriënten zoals fosfaat. Die gaan nu nog te vaak verloren...

18 mei 2017

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel De Helling

Lang leve fosfaat

Fosfaat is van levensbelang voor onze voedselproductie. Onze samenleving is net zo afhankelijk van fosfaat als van water en zuurstof. Het is lang niet zeker dat...

22 sep 2015

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Groen

“Fosfaatrecycling is een innovatie die India en China nog hard nodig zullen hebben”

Fosfaat is een eindige grondstof. Met onze mestoverschotten in Nederland zouden we dit bijna vergeten. Een groot deel van het fosfaat verdwijnt in het riool...

19 apr 2017

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Groen

Fosfaatkringloop nog lang niet gesloten

Sommige waterschappen kloppen zich op de borst vanwege het fosfaat dat zij terugwinnen uit rioolwater. Maar de struviettechnologie die zij toepassen haalt lang...

11 nov 2015

Lees meer
Kimo van Dijk
artikel Groen

Video: een stoomcursus fosfaat

Waarom is fosfaat onmisbaar voor planten, dieren en mensen? Hoe kan het dat fosfaat een schaarse grondstof is, terwijl we in Nederland met een overschot kampen...

23 mei 2017

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel Economie

Huisdieren leveren forse bijdrage aan fosforverlies

Alle fosforstromen en -verliezen in de Europese Unie in kaart te brengen. Dat heeft Kimo van Dijk, promovendus in Wageningen, zich ten doel gesteld. Een flinke...

30 nov 2015

Lees meer
Het Fos-vaatje van Waternet.
artikel Groen

Amsterdam, wees zuiniger op fosfaat

Een tekort aan fosfaat bedreigt de voedselvoorziening. Toch blijft Amsterdam fosfaat verspillen. Het gemeentebestuur moet zijn ambitie, een circulaire economie...

31 mei 2016

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel De Helling

Zuinig boeren

Onze landbouw is afhankelijk van eindige grondstoffen. Om de wereld te blijven voeden is het zaak dat boeren zuinig omgaan met deze grondstoffen. Is biologische...

21 sep 2015

Lees meer

Onderzoek Circulaire economie

Dit dossier is onderdeel van het onderzoek circulaire economie.