Circulair samenleven in 2050

Circulair samenleven in 2050

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven we in een economie van gesloten kringlopen? We schreven een scenario voor een circulaire samenleving.

Is een circulair Nederland saai en spartaans, of biedt het meer gezondheid en geluk? Hoe wonen, werken en consumeren we eigenlijk in een circulaire economie? En hoe komen we tot een circulaire samenleving die kwaliteit van leven biedt voor iedereen: nu en hier, maar ook straks en elders? Lees het in de bundel Circulair samenleven in 2050 - Op zoek naar brede welvaart in een circulaire economie.

Metalen voor een Groen en Digitaal Europa - Een actieagenda

Metalen voor een groen en digitaal Europa

De energietransitie en digitalisering zijn speerpunten van de Europese Unie. Voor beide omwentelingen zijn veel metalen nodig, van koper en kobalt tot lithium en zeldzame aardmetalen. Dat confronteert Europa met ethische vragen en geopolitieke risico’s. Het rapport Metalen voor een Groen en Digitaal Europa - Een actieagenda zet uiteen hoe we kunnen komen tot een spaarzaam, circulair gebruik van metalen en een verantwoorde winning van de metaalertsen waar we (nog) niet buiten kunnen.

Webinar over metalen voor de energietransitie

De energietransitie vereist veel metalen. Hoe kunnen we daar zuinig mee omgaan? Over die vraag hielden de Green European Foundation en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in januari 2022 een webinar. De sprekers gingen in op de circulaire strategieën die kunnen bijdragen tot een spaarzaam gebruik van metalen. Daarbij zoomden zij in op deelmobiliteit, een slim gebruik van het stroomnet en circulaire zonnepanelen.

De video speelt af via YouTube Afspelen op YouTube

Meer informatie

Neem contact op met projectleider Richard Wouters. 

ONDERZOEK & PUBLICATIES

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.