Artikelen

Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Landbouw

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

De huidige Nederlandse landbouw overschrijdt aan alle kanten ecologische grenzen. Deze notitie, geschreven voor de GroenLinksGesprekken over duurzame landbouw...

28 nov 2019

Lees meer
Letters die het woord opinie vormen
artikel Landbouw

Transformatie naar kringlooplandbouw: de politiek is aan zet

Het sluiten van alle kringlopen in de landbouw, waaronder de koolstofkringloop, de stikstofkringloop en de fosfaatkringloop. Dat is een duidelijke ‘stip op de...

17 apr 2019

Lees meer
Grutto in de weide.
artikel Landbouw

Landbouw op de schop

Richting 2050 moeten circa tien miljard monden worden gevoed. De kunst is een nieuwe groene revolutie zo te laten plaatsvinden dat de voedselproductie duurzaam...

18 feb 2019

Lees meer
Foto van Martin Scholten en Rik Grashoff
artikel Groen

Kringlooplandbouw: wat doen we met de veestapel?

Het ‘wat’, daar zijn Rik Grashoff en Martin Scholten het roerend over eens: het tegengaan van klimaatverandering vraagt om een natuurinclusieve...

22 sep 2018

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Economie

Scenario circulaire economie 2050: voedsel

Nederland wil circulair zijn in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we in een economie van gesloten kringlopen? Om die vraag te beantwoorden, schrijft...

13 jun 2020

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Landbouw

Waardevolle landbouw

Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond lucht, water, klimaat en biodiversiteit...

22 sep 2016

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Groen

Landbouw met de natuur

Biodiversiteit en voedselzekerheid zijn niet gebaat bij overintensieve landbouw. De wereld kan ook op andere wijze worden gevoed. Dat is geen pleidooi voor een...

22 sep 2016

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel De Helling

Zuinig boeren

Onze landbouw is afhankelijk van eindige grondstoffen. Om de wereld te blijven voeden is het zaak dat boeren zuinig omgaan met deze grondstoffen. Is biologische...

21 sep 2015

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Cultuur

Het klimaat is echt gebaat bij minder koeien

Draagt de methaanuitstoot van koeien wel of niet bij aan klimaatverandering? De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt van niet. Methaanonderzoeker Ko van...

20 dec 2018

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel Politiek

Veerkracht als instrument voor groene systeemkritiek

Veerkracht is een bruikbaar concept bij het doorlichten van systemen, of dat nu om voedsel, geld of energie gaat. Veerkracht is geen ideologie, maar een concept...

31 mrt 2016

Lees meer

Onderzoek Circulaire economie

Dit dossier is onderdeel van het onderzoek circulaire economie.