In 2022 werkten de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA samen aan een project over werkgelegenheid in de groene industriële transitie. We onderzochten wat de wensen, mogelijkheden, dromen en zorgen zijn van werknemers in de zware industrie. Wat is hun perspectief en hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie wordt gezien als een transitie die van en voor hen is?

Dit deden we door door de mensen om wie het gaat aan het woord te laten. We gingen met werknemers, vakbonden, onderzoekers en de milieubeweging in gesprek over de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie en van lineair naar circulair grondstoffengebruik. Ook deden we onderzoek naar Europees beleid om werknemers te ondersteunen in de transitie.

We brachten verslag uit in de vorm van artikelen, interviews, podcasts en rapportages over werkbezoeken, hier en op de website van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Noortje Thijssen en Ferd Crone houden de Koos Vorrinklezing
Noortje Thijssen en Ferd Crone tijdens de Koos Vorrinklezing op 1 mei 2022

Op 1 mei spraken Ferd Crone (voorzitter curatorium Wiardi Beckman Stichting) en Noortje Thijssen (directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) over de positie van werknemers in de groene industriële transitie tijdens de Koos Vorrinklezing.

Op vrijdag 14 oktober organiseerden we een gezamenlijke bijeenkomst over de resultaten van het project. Daarbij lanceerden we een manifest met voorstellen voor een eerlijke transitie voor werknemers in de zware industrie.

Onze tijdschriften, de Helling en Socialisme & Democratie, publiceerden in oktober dossiers over dit thema. De artikelen uit deze dossiers staan onderaan deze pagina.

Betrokken bij dit project waren onder meer Joris Thijssen (Tweede Kamerlid PvdA), Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks), Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks), Mohammed Chahim (Europarlementariër PvdA), Ferd Crone (Eerste Kamerlid PvdA) en Saskia Kluit (Eerste Kamerlid GroenLinks). De projectleiders waren Meike Vedder (GroenLinks) en Sjoerd Brouns (Wiardi Beckman Stichting).

Dit project maakt deel uit van het meerjarig onderzoek van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks naar groene industriepolitiek.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten rond groene industriepolitiek? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met projectleider Meike Vedder: mvedder@groenlinks.nl