Boeksignalering: Veenbrand, Kim Putters

Cover Veenbrand van Kim Putters

Hierin werkt Putters zijn ideeën over het fundament van de maatschappelijke ontevredenheid uit. Deze splitst hij op in een vijftal thema’s – Brede welvaart, Een leven lang ontwikkelen, Nieuwe sociale ongelijkheid en Democratische rechtsstaat. Het boek bestaat grotendeels uit een bloemlezing van de columns die Putters tussen 2014 en 2018 schreef voor het Financieel Dagblad. 

Een aantal bekende thema’s komen langs: de angst voor immigratie; de noodzaak van een transitie naar een duurzame economie; onzekerheid en het toegenomen belang van netwerken en informatie; de kloof tussen burgers en politici; en die tussen arm en rijk.

Hoe kunnen we in deze snel veranderende tijden macht en welvaart eerlijker verdelen? Hoe zorgen we ervoor dat niet slechts een kleine groep van de groeiende welvaart profiteert? En hoe sturen we de neiging tot een almaar groeiende materiële welvaart bij in duurzame richting?

Veenbrand is daarmee een klassiek sociaaldemocratisch boek met praktische - zij het soms wat brave - ideeën voor de toekomst.

Ook nuttig: veel van de opgenomen columns hebben als praktisch advies verwoorde titels waarbij Putters in één daarvan de opstand der gele hesjes, een jaar voor uitbreken, voorspelt (‘Een revolte van boze tevreden Nederlanders is niet ondenkbaar’). Daarbij wordt vooral de overheid aangesproken, maar regelmatig ook de burger zelf, voor wie Puttters een actieve rol ziet weggelegd in het politieke proces.

Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving
Kim Putters. Uitgeverij Prometheus, 2019