Redactioneel

Sterker nog: halverwege het gesprek tussen Socrates Schouten – zelf werkzaam op het snijvlak van technologie, duurzaamheid en samenleving  – en de filosoof in kwestie, Bruno Latour, onderbrak deze laatste de interviewer plotseling en zei: eigenlijk wil ik jou wel ondervragen. En dat gebeurde ook. Na afloop van de reeks interviews van Latour in Amsterdam vanwege de publicatie van diens boek Waar kunnen we landen? ontmoetten Schouten en Latour elkaar opnieuw en keuvelden in een café nog een tijdje door over groene politiek.

Het interview met Latour bevat een aanmoediging voor alle groene partijen op campagne voor de Europese verkiezingen: politiek is vandaag de dag feitelijk gelijk aan ecologie. De groene partijen kunnen daar hun voordeel mee doen. Naast Latour bogen meer deskundigen zich op verzoek van de Helling over de vraag hoe groene politiek in Europa vorm moet krijgen na de Europese verkiezingen, in Nederland op 23 mei.

Daarbij gaat het uiteraard niet alleen over ecologie. Hoe moet bijvoorbeeld het Europese beleid op het gebied van defensie en begrotingstoezicht eruit zien? Hoe zit het eigenlijk met de vermeende euroscepsis in Nederland en hoe moeten we daarmee omgaan? Waarom weten we toch zo weinig over het Europees Parlement en hoe problematisch is dat voor ons democratisch bewustzijn?

Europarlementariër Judith Sargentini en haar opvolger Tineke Strik bespraken tijdens een dubbel-afscheidsinterview het zorgwekkende sentiment in de EU als het gaat om migratie en de noodzaak voor beleid  op het gebied van arbeidsmigratie. Joost Lagendijk, bedenker en medeoprichter van de Helling, schreef een gastcolumn over de manier waarop de Hongaarse premier Orban en consorten het verschijnsel ‘Europese identiteit’ misbruiken voor hun rechts-populistische anti-immigratiebeleid.

Filosoof Latour pleit voor een beter begrip van de aarde waarop we leven, inclusief alles en iedereen waarvan we afhankelijk zijn - van de buurman tot de bomen - teneinde vandaag de dag politiek overeind te blijven. Een mooie opdracht voor deze (linkse) lente.