Het zijn twaalf vrouwen uit verschillende delen van de wereld en met diverse culturele achtergronden. Zo is er de westerse econoom die door een andere bril kijkt dan de inheemse activiste. En de ideologisch geschoolde politicoloog kijkt weer anders dan de praktisch ingestelde netwerker. De ethisch filosoof ziet niet hetzelfde als de hoofdauteur van het klimaatrapport.

Maar wat ze volgens Bodegraven gemeenschappelijk hebben is dat ze met hun ideeën en inzichten onderdeel willen zijn van de oplossing.

Geen eenzijdig pamflet dus van mensen die de waarheid in pacht denken te hebben. Ze geloven dat we de grootste crisis van deze tijd alleen het hoofd kunnen bieden als we er vanuit verschillende gezichtspunten naar kijken.

Christiana Figures bijvoorbeeld, de hoofdonderhandelaar van de Verenigde Naties die het Klimaatakkoord van Parijs tot een succes wist te maken, verwoordt het zo: “Vrouwen bedenken andere oplossingen dan mannen. Vrouwen neigen ernaar meer samen te werken. Ze denken ook loyaler, meer lange termijn- en toekomstgericht.” 

Ook wijst dit intrigerende boek nog op iets anders: vrouwen worden harder geraakt door de klimaatcrisis dan mannen.

Cover boek van Robbert Bodegraven met de titel Radicaal anders 12 visionaire denkers over klimaat en rechtvaardigheid

Zoals de jonge Keniaanse klimaatactivist Elizabeth Wathuti het verwoordt: Het zijn de vrouwen die de zorgtaken op zich nemen en de familie probeert gezond te houden. Allemaal taken die moeilijker worden door de klimaatverandering.

Op de vraag hoe de klimaatcrisis te stoppen, kiezen de meesten voor een brede benadering, anderen zien meer in een concrete aanpak. Een groene duurzame economie waarin ook gemarginaliseerde groepen een stem hebben, verdient volgens diverse geïnterviewden meer aandacht. 

Radicaal anders, 12 visionaire denkers over klimaat en rechtvaardigheid
Robbert Bodegraven. Lemniscaat, 2022