Komend uit een VVD-nest, stort hij zich als student op het milieuprobleem, wordt lid van de PSP en naast alle demonstraties zet hij zich in voor de samenwerking tussen PSP, PPR en CPN (later toegevoegd met EVP) die leidt tot de oprichting van GroenLinks.

In 1990 ontstaat eindelijk de nieuwe partij. Vanaf dat moment wordt voor De Roo groene politiek steeds belangrijker. Tussen 1999 en 2004 is hij lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Hij wordt onder meer vicevoorzitter commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en haalt vaak de internationale pers. Hij beschrijft de moeizame weg naar een wereldwijde groene politiek.

De inhoud van het boek is gebaseerd op de aantekeningen die hij bijna dagelijks maakte. Dat geeft een boeiend inzicht in de wijze waarop een partij, een activist of een politieke beweging via een reeks kleine stappen tot een grote lijn komt. Door het bestoken van programmacommissies, lobbyen bij politici, het schrijven van artikelen, zitting nemen in een commissie, een spreekbeurt hier en een onderonsje daar, koffie drinken, lunchen, afreizen naar het buitenland en terugkomen met verfrissende ideeën.

Cover boek Halverwege de groene eeuw 1970-2070 door Alexander de Roo

En vooral volhouden, blijven geloven in je missie, teleurstellingen verwerken en telkens opnieuw praten met halve en hele tegenstanders. Alexander de Roo heeft het beeldend opgeschreven. Beginnende activisten en politici kunnen er veel van leren.  

Het laatste hoofdstuk gaat over het basisinkomen. De Roo is voorzitter van de vereniging basisinkomen en was achttien jaar penningmeester van het Basic Income European Network. Het hoofdstuk biedt een helder overzicht van de geschiedenis van het denken over en lobbyen voor het basisinkomen. Ook hier proeven we, terwijl het aantal voorstanders zowel links en rechts toeneemt, een moeizame voortuitgang. Maarzo is mijn indruk - de aanhouders zullen uiteindelijk winnen.   

Halverwege de groene eeuw 1970-2070. Van button-activist tot groen politicus. Alexander de Roo, 2021