Een paar van die opvallende ontdekkingen: pesticiden zijn verantwoordelijk voor zo’n 11.000 doden onder mensen per jaar. Onder vogels is de tol ook hoog: pesticiden
hebben sinds 1990 een afname van zo’n 30 procent van weidevogels veroorzaakt.

De organisaties kijken met bezorgdheid naar het beleid van de Europese Commissie. De Europese Unie is de grootste exporteur van gewasbeschermingsmiddelen
en laat het nu nog toe dat er verdelgers naar ontwikkelende landen worden geëxporteerd die in de EU zelf vanwege veiligheidsrisico’s niet meer gebruikt mogen worden.

Je kunt de (Engelstalige) Pesticidenatlas gratis downloaden via de link onderaan dit artikel.

Pesticide Atlas - use by continent
Pesticide Atlas - most poisonings in the Global South
Pesticide Atlas - pollination

Heinrich Böll Stiftung EU, Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network Europe en BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Pesticide Atlas 2022 – Facts and figures about toxic chemicals in agriculture