Wat is volgens jou rechtvaardigheid?

“Rechtvaardigheid houdt voor mij in dat iedereen dezelfde kansen krijgt en op dezelfde manier behandeld wordt. Het gaat dan niet alleen om verschillen tussen groepen, maar ook binnen groepen mensen die als ‘gelijken’ worden gezien. Neem Groningen. De gevolgen van de aardbevingen creëren een wij-tegen-zijgevoel bij gedupeerden die vinden dat ze, vergeleken met andere Nederlanders, ongelijk behandeld worden door de overheid. Binnen de groep gedupeerden heerst ook nog een gevoel van ongelijkwaardigheid tussen mensen die geld hebben gekregen van de overheid om hun huis te versterken en mensen die dat (nog) niet hebben gekregen. Iemand kan nooit in één hokje geplaatst worden, er is altijd sprake van dwarsverbanden.”

Stephanie_Bennett
Stephanie Bennett

Hoe probeer je als Statenlid naar een rechtvaardige samenleving toe te werken?

“Ik probeer bij elk beleidsvoorstel te denken aan alle inwoners en niet alleen aan de ‘gemiddelde’ Groninger. Op deze manier probeer ik voorstellen te controleren op onbewuste constructies die mensen uitsluiten. Zo is het doel in onze provincie om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de fiets of het openbaar vervoer. Hoewel dit een mooi streven is, maak je het dan voor mensen die mindervalide zijn moeilijker om zich te verplaatsen. Ook de groepen die niet behoren tot de ‘normgroep’ moeten gehoord worden in de besluitvorming.”

Welk beleid zou politieke besluitvorming inclusiever maken?

“Beleid waarbij bijvoorbeeld burgerberaden of (gelote) inwonerspanels al in een vroeg stadium betrokken worden bij beleidsvorming en duidelijk gemaakt wordt wat er met hun inbreng wordt gedaan. Het is nu vaak een beperkte groep van hoogopgeleiden die het beleid schrijft. Hoewel dit kundige mensen zijn, wordt het beleid vaak gekleurd door bepaalde stokpaardjes en overtuigingen en ontbreekt het perspectief van de groepen die buiten de norm vallen. Door inwoners te betrekken bij de besluitvorming, verbreed je het perspectief en wordt de kloof tussen inwoner en overheid hopelijk kleiner.”

Hoe maken jullie de organisatie van de Provinciale Staten inclusief?

“De Provinciale Staten zijn niet heel divers. Veel mensen lijken op elkaar. Wel hebben de Groningse Provinciale Staten een Gender Equality Plan, waarin is uitgewerkt op welke manier we een diverse en inclusieve organisatie kunnen worden en blijven. Daarnaast staan we jaarlijks stil bij de Dag tegen Racisme en Discriminatie en hebben we sinds kort een muurvullend schilderij van alle voorvechters van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat bij ons de basis vormt voor het nastreven van een rechtvaardige samenleving.”