Waar we tot nu toe vaak hebben geschreven over de gezelligere aspecten van degrowth – goed openbaar vervoer, betere sociale huisvesting en voor iedereen een basisbaan  kijken we in het dossier van dit nummer naar de forse uitdagingen die Europa tegenkomt op het wereldtoneel als zij kiest voor een welzijnseconomie binnen ecologische grenzen.

In de binnenlandse politiek zien we de laatste jaren de verrassende terugkeer van een overheid met grote plannen voor de lange termijn, van wonen tot stikstof tot klimaat. Maar die plannen komen niet tot uitvoering zolang onze overheid alle kennis en kunde moeten inkopen bij consultancybureaus. Hoog tijd om een einde te maken aan de 'holle staat', schrijft Merijn Oudenampsen.

Sofie Kuilman en Jacqueline Kalk onderzochten de lokale aanpak van de bestaanszekerheidscrisis. Zet je alle maatregelen die gemeenten gebruiken om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen op een rij, dan zie je een wirwar aan regelingen, die mensen ontmoedigt om er gebruik van te maken. Dat kan ook anders, volgens de onderzoekers.

Verder in deze Helling: Hobbels voor de energietransitie op het Spaanse platteland | Vluchten voor het vuur in Californië | Een utopische visie op migratie | In Zwolle burgeren statushouders sneller in | Recensies over de postkapitalistische samenleving en over existentiële pijn | Columns van Andrée van Es, Noortje Thijssen en Simon Otjes.