Boekomslag van het Klimaatmanifest van Bas van Eickhout

Een beter klimaat begint bij de EU

De Europese Unie kan veel doen om de uitstoot van CO2 en andere gassen die klimaatverandering veroorzaken, aanzienlijk te verminderen. Dat blijkt uit een quickscan die het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks in de week van de Europese verkiezingen publiceerde.

In de eerste plaats heeft de EU grote invloed op de emissiebronnen van broeikasgassen binnen haar grondgebied. Het gaat om 4,6 gigaton CO2-equivalenten per jaar, 9 procent van de mondiale uitstoot. Ook een groot aantal emissiebronnen buiten haar grenzen vallen onder invloedssfeer van de EU. Via handelsbeleid, bijvoorbeeld door een CO2-grensheffing te leggen op importproducten uit landen waar CO2-uitstoot niet of nauwelijks belast wordt, is de EU bij machte om de uitstoot van deze bronnen te verminderen.

   De politieke samenstelling van het parlement werkt door in de Europese wetgeving, ook die op klimaatgebied. De ambities van de fracties in het parlement bij het tegengaan van klimaatverandering lopen sterk uiteen, en daarmee ook hun stemgedrag. Een doortastend EU-klimaatbeleid gericht op een klimaatneutrale economie in 2050 kan dubbel zoveel effect hebben als op grond van de Europese uitstootcijfers te verwachten zou zijn. Een stem op het klimaat bij de afgelopen Europese verkiezingen telde daarmee dubbel. De volledige quickscan is te lezen op de website. 

   Ook GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderstreepte in aanloop naar de verkiezingen de grote rol van Europa bij het tegengaan van klimaatverandering. In zijn Klimaatmanifest presenteerde hij tien maatregelen, voorafgegaan door een grondige analyse, waarmee de EU het Verdrag van Parijs kan halen, variërend van het ‘Parijs-proof’ maken van het handelsbeleid, investeringen in duurzame energie tot eerlijke beprijzing van CO2-uitstoot.

   Klimaatmanifest. Hoog tijd voor een doorbraak in Europa.
   Bas Eickhout
   Boom Uitgevers, 2019