Karen Armstrong brak door met Een geschiedenis van God (1995), waarna meer titels verschenen. Haar werk is vertaald in 45 talen. In De Heilige Natuur komen diverse levensbeschouwingen en religies voorbij om de verwevenheid te illustreren van de natuur met de ideeën over wat mensen als heilig ervaren. Eigenlijk is die verwevenheid in alle tradities ter wereld aan de orde, behalve in het Westen. Dat gebeurde eerst overigens wel, zo illustreert Armstrong, maar sinds de verlichting zijn we mythen gaan beschouwen als nutteloos en achterhaald.

Volgens Armstrong boden mythen mensen juist “toegang tot diepere waarheden, die zin gaven aan hun sterfelijke en kwetsbare leven, en die de aandacht van mensen richtten op het eeuwige en het universele”. Maar westerlingen verloren dat extra zintuig en zijn de natuur als bron van grondstoffen gaan zien, waarover zij de baas zijn. Om de klimaatcrisis op te lossen, kunnen we leren van hoe mensen in andere culturen en religies naar de natuur kijken.

In het boek komen allerlei levensbeschouwingen aan de orde, van confucianisme tot de Islam. Armstrongs filosofische en religieuze kennis maakt het tot een informatief boek. Door binnen alle tradities een verbinding te kunnen ontdekken tussen de natuur en het sacrale of ultieme, zal de mens leren om veel beter met de aarde om te gaan, zo is Armstrongs hoopvolle gedachte.

Armstrong Heilige Natuur

De heilige natuur. Karen Armstrong. Querido Facto, 2022.