Veel steden willen smart cities worden, voorlopers in het gebruik van sensoren, data, algoritmen en apps. Bij deze innovaties zijn waarden in het geding: privacy, duurzaamheid of – zoals in het voorbeeld van de sensoren – de verbondenheid tussen mensen. Daarom kan het invoeren van nieuwe technologie niet worden overgelaten aan ingenieurs en managers. Het vereist publiek debat en democratische besluitvorming.

Het Handvest voor de Slimme Stad helpt lokale politici en betrokken burgers om technologische vernieuwingen in hun gemeente te sturen op basis van waarden. Samen met de Green European Foundation en andere Europese partners heeft Wetenschappelijk Bureau GroenLinks de afgelopen twee jaar een reeks van workshops en webinars georganiseerd, waarbij het Handvest werd bediscussieerd met politici, experts en andere geïnteresseerden. Onderstaande animatievideo sluit het project af.