Het was voor het eerst dat dit onderwerp daar werd besproken.  Erica Meijers: “Voor ons was het een test om te zien of er belangstelling voor dit onderwerp zou bestaan. We werden positief verrast. Twee zaken overheersten de discussie: ten eerste de vraag of religie een private aangelegenheid is, waar groene partijen zich dus niet mee hoeven bezig te houden of dat het wel degelijk een rol speelt en mag spelen in het publieke domein.

De tweede vraag ging over de omgang met gelovige minderheden in de groene partijen zelf – de meerderheid is toch seculier. Het viel me op dat gelovigen in verschillende landen als Frankrijk, Finland en België zich niet erkend voelden in hun partij. Een Française vertelde dat haar coming-out als lesbische minder moeilijk was dan haar coming-out als christen in een groene partij.

Zo kreeg ze bijvoorbeeld te horen dat ze nu toch wel te oud was voor een imaginair vriendje. Partijen die zich in het publieke debat graag opwerpen als verdediger van minderheden zouden intern ook ruimte moeten scheppen voor hun eigen minderheden.”

Door de schokkende aanslagen van Parijs, die tijdens de Council plaatsvonden, kreeg deze eerste poging tot dialoog een extra dimensie. Meijers: “ Iedereen in Lyon was diep geschokt over de gruwelijke aanslagen in Parijs. Tijdens onze workshop over religie en groene waarden hadden we net betoogd dat meer gesprek nodig is om polarisatie tussen seculiere en gelovige visies te verminderen. Erger dan door wat daarna volgde had onze poging niet ondermijnd kunnen worden.

Maar dit gesprek is noodzakelijker dan ooit. Gelukkig werd dit ook erkend tijdens de plenaire bijeenkomst de volgende dag, waar groene partijleiders hun eerste reactie gaven op de gebeurtenissen in Parijs.”

Onder redactie van Nuala Ahern en Erica Meijers verschijnt eind dit jaar een Engelstalige bundel interviews met groene politici en sympathisanten uit heel Europa over hun visie op groene waarden en religie en op de plaats van religie in de publieke ruimte. Een deel van de interviews zullen in het winternummer van de Helling verschijnen. Kijk hier voor meer informatie.