In een tijd waarin mensen, geld, goederen en informatie zich steeds makkelijker over de wereld verplaatsen, waarin grenzen steeds minder bescherming bieden tegen vervuiling en conflicten, kunnen politici het zich niet veroorloven om in een nationale reflex te schieten, vindt GroenLinks.

Grote bedrijven spelen regeringen tegen elkaar uit om te ontkomen aan belastingheffing en milieuvoorschriften. We moeten de internationale samenwerking versterken. GroenLinks voelt zich daartoe des te sterker geroepen, omdat we kiezen voor eerlijk delen binnen Nederland, maar ook over grenzen heen en met toekomstige generaties. De samenwerking die nodig is om aan een eerlijker wereld te werken begint met onze buren, met Europa.