De conferentie leverde maar liefst zestien aanbevelingen voor de lokale energietransitie op. Die worden in deze podcast toegelicht door Titia van Leeuwen, voorzitter van het Milieunetwerk GroenLinks, en Richard Wouters, medewerker van Bureau de Helling. Anne Janssens is de gepreksleider.