De nieuwe Helling is verschenen

Herman Tjeenk Willink en  Paul Kuypers, kenners van het politieke landschap, constateren in deze Helling dat “het politieke denken instrumenteel is geworden en niet ver genoeg reikt om de confrontatie aan te gaan met de grote vragen.”

Omslag De Helling herfst 2014 - Waar is de politiek?

Heeft de politiek nog wel grip op de samenleving? Vallen de echte beslissingen niet elders, in de economische en financiële sector namelijk? Is de groeiende sociaal-economische ongelijkheid niet fnuikend voor de democratie?

De participatie van burgers wordt toegejuicht, maar hoeveel ruimte is er daadwerkelijk voor zelfbestuur? Er is een decentralisatie gaande, maar hoeveel winst betekent dit voor de lokale politiek? Nog maar weinig mensen zijn actief in een politieke partij; hebben die hun laatste tijd gehad? Vragen als deze komen aan de orde in de deze Helling.

Met o.a. Paul Kuypers en Herman Tjeenk Willink, Marcel ten Hooven, Maarten van Poelgeest en Herman Meijer.

Lees verder en bestel dit nummer.