Niet alleen in de energietransitie, maar ook bij de overgang naar een circulaire economie speelt biomassa een grote rol. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de bouw en de chemie, willen hun fossiele en minerale grondstoffen vervangen door bio-based alternatieven. Maar is daarvoor voldoende biomassa beschikbaar? Bieden innovaties zoals zeewierteelt uitkomst, of striktere cascadering? Of moet de chemische industrie voor haar kunststoffen op zoek naar andere grondstoffen, zoals CO2 en waterstof?

De politiek staat voor keuzes bij het gebruik van biomassa. Over deze keuzes ging de conferentie Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof? die Milieunetwerk GroenLinks en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks organiseerden in mei 2019. Dit dossier bevat de verslagen van de conferentie en aanverwante artikelen.

Artikelen

Deelnemers aan het slotpanel van de conferentie over biomassa: v.l.n.r. Heleen de Coninck, Jorrit Nuijens, Tom van der Lee en Martin Junginger.
artikel Groen

Aanbevelingen van de conferentie over biomassa

Meer dan twintig aanbevelingen over het gebruik van biomassa, dat was de oogst van de conferentie die Milieunetwerk GroenLinks en Wetenschappelijk Bureau...

04 jun 2019

Lees meer
Banner congres biomassa (2019)
artikel Energie

Biomassa: voedsel, grondstof of brandstof?

Op 24 mei stroomt Villa Jongerius in Utrecht vol met GroenLinkse politici en andere belangstellenden voor een conferentie over biomassa. De meningsverschillen...

05 jun 2019

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Energie

Biomassa in 2050

Biomassa is schaars. Welke keuzes moeten we nu maken bij het gebruik van biomassa om tot een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050 te komen?

25 mei 2019

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Mobiliteit

Biobrandstoffen voor transport

Het gebruik van biobrandstoffen voor transport mag niet ten koste gaan van de voedselzekerheid. Fossiele brandstoffen zullen nooit volledig kunnen worden...

25 mei 2019

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Gezondheid

Bio-energie en luchtvervuiling

Houtkachels en haarden hebben een steeds groter aandeel in de luchtvervuiling. Gemeenten moeten meer instrumenten krijgen om particuliere houtstook tegen te...

25 mei 2019

Lees meer
Illustratie Koolstofkringloop zonder BECCS
artikel Energie

Gebruik biomassa om koolstof uit de lucht te halen

Nederland wil aardgasvrij worden. Daarom worden steeds meer huizen verwarmd door biomassa te verstoken. Is dat wel duurzaam? Wethouders spreken voorzichtig van...

25 mrt 2019

Lees meer
Uitleg biomassa met visuals
artikel Klimaat

Amsterdam moet CO2 gaan opslaan

Om rampzalige klimaatverandering af te wenden, moeten we CO2 uit de lucht halen. De biomassacentrales in Diemen en Amsterdam bieden daartoe een kans.

05 jul 2019

Lees meer
Letters die het woord opinie vormen
artikel Economie

Verminder de CO2-uitstoot van de bouw met biobased materialen

Het kost twee keer zoveel energie om de materialen te maken waarmee we een huis bouwen dan om die woning te verwarmen. Toch focust de overheid zich alleen op...

20 dec 2018

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel Groen

Maak een einde aan de CO2-neutraliteit van houtstook

Bij het verbranden van hout komt er pakweg anderhalf keer zoveel CO2 in de lucht als bij het verbranden van steenkool en tot drie keer zoveel als bij het...

25 mrt 2019

Lees meer
Letters die het woord 'circulair' vormen
artikel Circulaire economie

Circulair bouwen: de win-win van hout

Hout is ons meest circulair materiaal. Door te bouwen met hout kunnen we de CO2-uitstoot van nieuwbouwprojecten met maar liefst 42 procent verlagen.

04 nov 2018

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel Economie

Regionale hubs voor bioraffinage

Bioraffinage is het zodanig bewerken van organische reststromen dat alle componenten van de biomassa – inclusief nutriënten zoals fosfaat - de meest...

19 mei 2017

Lees meer

Onderzoek Circulaire economie

Dit dossier is onderdeel van het onderzoek circulaire economie.