Hoogleraar Peter Boelhouwer dat het de lokale politiek is waarvan oplossingen voor de problemen op de woningmarkt moeten komen. Het is dichtbij huis waar voor politici én burgers kansen liggen om de ‘donuteconomie’ in de praktijk te brengen, aldus de Britse econoom Kate Raworth met wie de Helling sprak. Ook de Omgevingswet, die bestaande milieuwetgeving vervangt, heeft voornamelijk lokale impact.

Daarnaast is er aandacht voor de kloof tussen politiek en burger, die vaak overbrugd worden door lokale bestuurders, zoals wethouder Marianne Smitsmans die in Roermond. Maar het kan ook misgaan in de raad, zo weet hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen maar al te goed. Voor de Helling analyseerde hij de factoren die bijdragen aan ‘verziekte’ bestuursculturen.

Met deze en andere artikelen hopen we bestuurders en inwoners van gemeenten te inspireren en voeding te bieden voor een nieuw tijdperk in het gemeentebestuur. 

Lees deze Helling compleet als PDF of lees de Helling-artikelen los.