Onze apparaten worden steeds geavanceerder, ook dankzij metalen waarvan niemand weet dat ze erin zitten. Veel van deze metalen belanden uiteindelijk op de afvalstort. Doodzonde, want sommige metalen raken op.

In dit nummer besteden we volop aandacht aan deze metalen. Projectleider Richard Wouters is bezig met een project over deze schaarse metalen en fosfaat. Daarom heeft hij veel bijgedragen aan deze Helling. Zo gaat hij samen met Liesbeth Beneder in op dilemma’s rond grondstoffen. Belangrijk, want er is geen planeet B. In het artikel ‘Meer werk, minder vervuiling’ pleit Femke Groothuis voor het verhogen van de belasting op natuurlijke hulpbronnen en het verlagen van de lasten op arbeid. “Natuurlijke hulpbronnen worden nauwelijks belast. Dat geeft een prikkel om die onbeperkt te gebruiken.”

Hoe bezweren we de grondstoffenvloek waar veel ontwikkelingslanden onder gebukt gaan? Door eerlijke winning en ontwikkeling, stellen Maria van der Heide en Judith Sargentini. Maar wat is daarvoor nodig? Een eerste vereiste is transparantie rondom de winning.

De energietransitie vreet metalen: door de overgang naar duurzame energie worden de metalen schaarser, terwijl voor hun winning meer energie nodig is. Hoe los je dat op? René Kleijn vertelt in een artikel dat een slimme keuze van technologieën ons kan helpen. Maar ook het voorkomen van verspilling en het werken aan een circulaire economie spelen een rol.

Verder in dit nummer: ecodesign voor een circulaire economie, kritisch omgaan met kritieke grondstoffen, en zuinig boeren.