Verder in dit nummer onder meer: hoe kan het dat zoveel progressieve Nederlanders met goede bedoelingen over diversiteit er niet in slagen hun leef- en werkomgeving diverser te maken? Deze vraag behandelt hoogleraar diversiteit Halleh Ghorashi in een prachtig essay. Een belangrijke oorzaak is volgens Ghorashi de voortdurende nadruk op het anders-zijn en de vermeende achterstand van migranten en vluchtelingen. Hierdoor horen ze er nooit helemaal bij en komt daadwerkelijke inclusiviteit nooit tot stand.

Lees de artikelen uit deze editie van de Helling hieronder digitaal of bestel een papieren uitgave als los nummer.