De Verenigde Staten gaan kapot aan polarisatie. Maar, zo betoogt Beugelsdijk, die richting hoeft Nederland niet op te gaan. We kunnen het tij nog keren en daarvoor doet hij suggesties, zoals investeren in de verzorgingsstaat en het vormen van een nieuwe omgangscultuur in het publieke debat. In iets meer dan tweehonderd pagina’s geeft Beugelsdijk in De verdeelde Nederlanden een bondige, toegankelijke en mijns inziens vaak overtuigende analyse. Hij doet negen aanbevelingen die voor de Nederlandse politiek van waarde kunnen zijn.

Schrikbeeld

Veel Nederlanders maken zich zorgen over polarisatie. Terecht, want hoe meer vertrouwen in de samenleving, hoe beter. In een land met meer vertrouwen functioneert de democratie beter, draait de economie beter en zijn mensen zelfs gelukkiger. ‘Vertrouwen is de lijm die de samenleving bij elkaar houdt’ aldus Sjoerd Beugelsdijk (1976), hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en medeverantwoordelijk voor het rapport over nationale identiteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Maar polarisatie schaadt dat vertrouwen en ondermijnt daarmee het functioneren van de maatschappij. We hoeven maar naar de Verenigde Staten te kijken voor een schrikbeeld van wat polarisatie kan doen met een land. En die polarisatie is de laatste jaren ook in Nederland in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer lijken we de VS achterna te gaan.

Dat ziet Beugelsdijk ook. Of in ieder geval herkent hij dat beeld. Want, zo betoogt hij, hoewel we constant aan de VS worden gespiegeld, zijn onze problemen toch echt anders. De VS hoeven ons voorland niet te zijn en het is de collectieve uitdaging voor Nederlanders om zich daarvan te verzekeren. Wat is daar volgens Beugelsdijk voor nodig? Wat meer begrip voor de ander. Want wanneer men elkaar nog slechts uitmaakt voor ‘levensgevaarlijke fascist’ of ‘uitzuigende globale elite’, des te minder erkent men de realiteit: dat de opvatting van de ander ook legitiem is.

En om dat begrip te creëren en te kunnen werken aan de oplossingen van polarisatie is het volgens Beugelsdijk allereerst belangrijk om te begrijpen welke unieke economische, politieke en culturele krachten aan die polarisatie ten grondslag liggen.

In het eerste deel van zijn boek beschrijft Beugelsdijk de vier grote maatschappelijke spanningen die volgens hem de samenleving verdelen en de manier waarop ze op elkaar inspelen en elkaar versterken.

Een voorbeeld: globalisering verdeelt de samenleving in ‘winnaars’ en ‘verliezers’; de mensen die profijt hebben van globalisering, door bijvoorbeeld goede banen bij multinationals, tegenover de mensen die hun werk zien verdwijnen door outsourcing naar landen waar arbeid goedkoper is als India en China. De eerste groep omarmt globalisering vanwege de kansen die het hen biedt, de ander zet zich er vanaf door de bedreigingen die ze voelt.

Boekomslag van het boek De Verdeelde Nederlanden door Beugelsdijk

Identiteitspolitiek

Diezelfde globalisering versterkt ook de zoektocht naar een nationale identiteit: want wat betekent het om Nederlander te zijn in een wereld waar grenzen steeds minder invloed hebben? En dat is weer een andere oorzaak van conflict. Want waar de verliezers van globalisering juist verlangen naar het ‘oude’ Nederland en hun Nederlandse identiteit vormen aan de hand van symbolen en tradities als Zwarte Piet en Koningsdag, zien de winnaars van globalisering die ‘typisch’ Nederlandse dingen als restanten van een verleden die prima de prullenbak in kunnen.

Het resultaat? Niet alleen staan ze tegenover elkaar omdat ze door globalisering uit elkaar zijn gedreven, ook in hun zoektocht naar een nationale identiteit scheiden hun wegen. Het een versterkt het ander.

Tel hierbij op de individualisering van de samenleving door het wegvallen van het belang van oude zuilen en de nadruk op persoonlijk geluk – en daarmee de opkomst van identiteitspolitiek – én het ontstaan van nieuwe politieke oriëntaties zoals de opkomst van rechts nationalistische partijen.

Het samenkomen van deze vier spanningen rondom nationale identiteit, globalisering, individualisering en nieuwe politieke oriëntaties noemt Beugelsdijk een ‘perfecte storm’. Ze hebben de potentie de samenleving kapot te polariseren

Maar, betoogt Beugelsdijk hoopvol, het is geen gedane zaak. Wij hebben nog kans de kloven in onze samenleving te overbruggen. Daarvoor is wel actie nodig, anders gaan we inderdaad de VS achterna. En voor die actie doet Beugelsdijk negen concrete voorstellen. Sommige vrij abstract.

Zoals dat we Nederland niet moeten zien als slechts een verzameling rechten, aangezien er volgens Beugelsdijk veel meer is wat ons bindt. Of dat maatschappelijke discussie niet langer als een zero-sum game moeten worden benaderd, omdat een debat geen zin heeft als beide partijen alleen maar bezig zijn met ‘zenden’ en hun gelijk behalen.

Tot concrete voorstellen als het herinrichten van de verzorgingsstaat en het meer investeren in de overheid, zodat niemand meer verstrikt kan raken in een wirwar van toeslagen en de grote groep mensen die afhankelijk is van de overheid niet langer in beginsel kan worden benaderd als potentiële fraudeur.

Arbeid en kapitaal

Verder pleit Beugelsdijk voor het ontwikkelen van een journalistieke buffer als antwoord op de wijze waarop sociale media de verspreiding van desinformatie en het ontstaan van nieuwsbubbels stimuleert. Moet globalisering in de gemeenschap worden ingebed zodat de ontkoppeling van de burger met de economie en daarmee de ongrijpbaarheid van die economie afneemt. Moeten we een nieuwe balans vinden tussen arbeid en kapitaal, omdat de wijze waarop kapitaal nu bevoordeeld wordt de ongelijkheid in de samenleving versterkt. Moeten kinderen van migranten niet langer als migranten worden gedefinieerd, omdat het voor veel misleidende en verwarrende statistieken zorgt én omdat ze gewoon Nederlanders zijn. En moeten we tot slot stoppen met het importeren van de Amerikaanse polarisatiediscussie naar Nederland.

Hoewel de adviezen van Beugelsdijk niet allemaal baanbrekend zijn of werkbaar lijken, zou iedere politicus ze ten harte moeten nemen. En daarin ligt ook direct de waarde van dit boek. Beugelsdijk zet helder uiteen met welke problemen onze samenleving kampt en hoe we ze kunnen tegengaan.

De verdeelde Nederlanden. Hoe een perfecte storm een klein land dreigt te splijten (en wat we daaraan kunnen doen).
Sjoerd Beugelsdijk. Uitgeverij Balans, 2021