Over deze vragen buigen deskundigen zich in het dossier De nieuwe economie in het winternummer van De Helling. In hun essay Voorbij het Economisme schetsen Tweede Kamerlid Senna Maatoug en projectleider Hans Rodenburg van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks de contouren van hoe een economie voorbij het kapitalisme eruit ziet en welke keuzes dat vraagt vanuit de politiek. Hun artikel is bedoeld als aanzet voor een debat over de visie van GroenLinks over de economische inrichting van de samenleving.

De Amsterdamse gemeenteraadsleden Simion Blom, Imane Nadif en Femke Roosma vertellen over hun ervaringen met Community Wealth Building in Amsterdam. En Thomas de Groot, directeur van Commons Network, vertelt over de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van het concept Community Wealth Building.