Senna Maatoug en Hans Rodenburg geven het betoog van Klaver een nieuwe impuls. Inmiddels zijn we op een kritisch punt beland. We koersen af op een klimaatramp (…). Het komende decennium is onze laatste kans om dit te stoppen. Een fundamentele hervorming van onze economie is cruciaal, zo schrijven ze. Hun betoog vormt de opmaat om het economische verhaal van GroenLinks te verstevigen en “ons denken als partij en beweging aan te scherpen”.

Een manier om vorm te geven aan een andere economie is Community Wealth Building: een model om de lokale wijkeconomie op een inclusieve manier te 'democratiseren' - door de lokale gemeenschap te versterken en meer voorzienendheid en bedrijvigheid in de wijk of regio te brengen. Drie Amsterdamse gemeenteraadsleden vertellen over hun ervaringen ermee in Amsterdam Zuidoost; en Thomas de Groot van Commons Network legt uit waar het concept vandaan komt. Ook in andere gemeenten kunnen politici hiermee aan de slag.

Allicht biedt het inspiratie voor de raadsleden en wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks aan de slag gaan. Naar verwachting zullen zij in een groot aantal gemeenten betrokken zijn bij formaties van nieuwe colleges“Formeren is een vak apart en niet iedereen heeft er evenveel ervaring mee,” schrijven Hannah Kuhn, Bastiaan de Leeuw en Evert Nieuwenhuis in een informatief artikel. Met hun adviezen kunnen GroenLinksers de kans vergroten op een "knalgroen en vuurrood collegeakkoord".

Portretfoto Theo Brand

De internationale  focus kan niet ontbreken in dit blad. Het verschijnen van het boek In naam van de vrijheid van Farah Karimi is reden voor een interview met haar. Ze beschrijft haar vele reizen naar conflictgebieden en ontmoetingen met burgers uit landen als Irak, Iran en Afghanistan. Ze vertelt dat de militaire aanpak van de afgelopen twintig jaar niet alleen ineffectief is geweest, maar zelfs averechts heeft gewerkt. En dat de militaire weg alleen maar leidt tot meer, en bruter terrorisme

“ Kan een partij als GroenLinks zonder dieper gravende analyses en opinies? ”

Kan progressieve politiek zonder debat en reflectie? Kan een partij als GroenLinks zonder dieper gravende analyses en opinies? Nee, die zijn nodig. Ook De Helling speelt daarin een rol en levert een bijdrage aan een levendige partijdemocratie. En die is nodig om samen voorbij het ogenschijnlijk onaantastbare economisme te komen. Veel leesplezier!